Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1956

Ngày PH: 01-03-1956

Hết hàng

Ngày PH: 01-03-1956

Hết hàng

Ngày PH: 06-1956

Hết hàng

Ngày PH: 07-1956

Hết hàng

Ngày PH: 03-11-1956

Hết hàng
Đập Bái Thượng

Mã số tem: 068-070

Ngày PH: 15-12-1956

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)