Tem Việt Nam Cộng hòa - Năm 1956

Công thự Bưu điện

Mã số tem: 58-60

Ngày PH: 10-01-1956

Hết hàng
Tem phạt: Con Rồng

Mã số tem: 61-64

Ngày PH: 04-06-1956

Hết hàng

Ngày PH: 07-07-1956

Hết hàng

Ngày PH: 06-08-1956

Hết hàng
Di cư (có in đè)

Mã số tem: 73

Ngày PH: 06-08-1956

Hết hàng
Cộng hòa Việt Nam

Mã số tem: 74-77

Ngày PH: 26-10-1956

Hết hàng
Công tác Huynh Đệ

Mã số tem: 78-81

Ngày PH: 07-11-1956

Hết hàng

Ngày PH: 09-11-1956

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)