Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1957

Nhà máy dệt Nam Định

Mã số tem: 071-073

Ngày PH: 09-03-1957

Hết hàng

Ngày PH: 01/08/1957

Hết hàng

Ngày PH: 07/11/1957

Hết hàng
Chùa Một Cột

Mã số tem: 088-089

Ngày PH: 22/12/1957

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)