Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1958

Chống nạn mù chữ

Mã số tem: 90-92

Ngày PH: 06-01-1958

Hết hàng
Rèn luyện thân thể

Mã số tem: 93-94

Ngày PH: 08-03-1958

Hết hàng

Ngày PH: 01-05-1958

Hết hàng
Tem Thương binh

Mã số tem: 097

Ngày PH: 01-05-1958

Hết hàng

Ngày PH: 30-05-1958

Hết hàng

Ngày PH: 26-6-1958

Hết hàng
Đấu tranh thống nhất

Mã số tem: 104-105

Ngày PH: 20-7-1958

Hết hàng

Ngày PH: 19-8-1958

Hết hàng

Ngày PH: 19-8-1958

Hết hàng
Nghĩa vụ Quân sự

Mã số tem: 110-112

Ngày PH: 19-8-1958

Hết hàng
Nam Bộ kháng chiến

Mã số tem: 113-114

Ngày PH: 23-9-1958

Hết hàng

Ngày PH: 02-10-1958

Hết hàng

Ngày PH: 07-11-1958

Hết hàng
Tổ đổi công

Mã số tem: 117 - 118

Ngày PH: 07-11-1958

Hết hàng
Đền Ngọc Sơn

Mã số tem: 119 - 120

Ngày PH: 01-12-1958

Hết hàng
Tem thiếu cước (Hoa văn)

Mã số tem: 121-124

Ngày PH: 01-12-1958

Hết hàng

Ngày PH: 31-12-1958

Hết hàng
Sân vận động Thủ đô

Mã số tem: 126-129

Ngày PH: 31-12-1958

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)