Tem Việt Nam Cộng hòa - Năm 1958

Cải tiến dân sinh

Mã số tem: 105-108

Ngày PH: 07-07-1958

Hết hàng
Tết Nhi đồng

Mã số tem: 109-113

Ngày PH: 27-09-1958

Hết hàng
Đề cao nhân vị

Mã số tem: 114-117

Ngày PH: 26-10-1958

Hết hàng
UNESCO

Mã số tem: 118-121

Ngày PH: 03-11-1958

Hết hàng

Ngày PH: 10-12-1958

Hết hàng
Nhà thờ Phú Cam

Mã số tem: 126-127

Ngày PH: 25-12-1958

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)