Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1959

Vịnh Hạ Long

Mã số tem: 130-131

Ngày PH: 08-02-1959

Hết hàng
Mỏ than Cẩm Phả

Mã số tem: 132

Ngày PH: 03-3-1959

Hết hàng
Hai Bà Trưng

Mã số tem: 133-134

Ngày PH: 14-3-1959

Hết hàng
Tem Thương binh

Mã số tem: 135-136

Ngày PH: 14-3-1959

Hết hàng

Ngày PH: 15-4-1959

Hết hàng

Ngày PH: 01-5-1959

Hết hàng
Căm thù Phú Lợi

Mã số tem: 140-141

Ngày PH: 15-05-1959

Hết hàng
Tem Binh sĩ

Mã số tem: 142

Ngày PH: 01-07-1959

Hết hàng
Nối liền Bắc - Nam

Mã số tem: 143

Ngày PH: 20/7/1959

Hết hàng
Đài phát thanh Mễ Trì

Mã số tem: 144-145

Ngày PH: 10/8/1959

Hết hàng
Thể dục, thể thao

Mã số tem: 146-148

Ngày PH: 02-09-1959

Hết hàng

Ngày PH: 01/10/1959

Hết hàng
Quả nhiệt đới

Mã số tem: 150-152

Ngày PH: 20-11-1959

Hết hàng
Tem máy bay

Mã số tem: 153

Ngày PH: 20/11/1959

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)