Tem Việt Nam Cộng hòa - Năm 1959

Viện Bảo tàng Sài Gòn

Mã số tem: 128-129

Ngày PH: 16-02-1959

Hết hàng
Kỷ niệm Hai Bà Trưng

Mã số tem: 130-133

Ngày PH: 14-03-1959

Hết hàng
Chùa Thiên Mụ (Huế)

Mã số tem: 134-135

Ngày PH: 15-05-1959

Hết hàng
Cải cách điền địa

Mã số tem: 136-139

Ngày PH: 07-07-1959

Hết hàng

Ngày PH: 07-08-1959

Hết hàng
Dinh Độc lập

Mã số tem: 144-145

Ngày PH: 07-09-1959

Hết hàng
Phát triển cộng đồng

Mã số tem: 146-149

Ngày PH: 26-10-1959

Hết hàng

Ngày PH: 25-12-1959

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)