Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1960

Ngày PH: 06-01-1960

Hết hàng
Y phục nữ dân tộc

Mã số tem: 157-160

Ngày PH: 06-01-1960

Hết hàng
Điều tra dân số

Mã số tem: 161-162

Ngày PH: 20-02-1960

Hết hàng

Ngày PH: 08-03-1960

Hết hàng
Lăng Hùng Vương

Mã số tem: 164-165

Ngày PH: 05-04-1960

Hết hàng

Ngày PH: 22-04-1960

Hết hàng

Ngày PH: 03-05-1960

Hết hàng

Ngày PH: 08-05-1960

Hết hàng

Ngày PH: 07-07-1960

Hết hàng

Ngày PH: 02-09-1960

Hết hàng

Ngày PH: 04-09-1960

Hết hàng

Ngày PH: 03-10-1960

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1960

Hết hàng

Ngày PH: 20-10-1960

Hết hàng

Ngày PH: 10-11-1960

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)