Tem Việt Nam Cộng hòa - Năm 1960

Kỷ niệm Luật Gia đình

Mã số tem: 154-157

Ngày PH: 02-01-1960

Hết hàng
Năm của Người tỵ nạn

Mã số tem: 158-161

Ngày PH: 07-04-1960

Hết hàng
Kỷ niệm Hồng Thập Tự

Mã số tem: 162-165

Ngày PH: 08-05-1960

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 166

Ngày PH: 01-07-1960

Hết hàng
Khu trù mật

Mã số tem: 167-170

Ngày PH: 07-07-1960

Hết hàng
Bài Lao

Mã số tem: 171

Ngày PH: 01-08-1960

Hết hàng

Ngày PH: 26-10-1960

Hết hàng

Ngày PH: 21-11-1960

Hết hàng
Hàng không bưu chính

Mã số tem: 178-181

Ngày PH: 20-12-1960

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)