Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1961

Gửi tiền tiết kiệm

Mã số tem: 210-211

Ngày PH: 21-08-1961

Hết hàng
Thăm dò địa chất

Mã số tem: 212-213

Ngày PH: 21-08-1961

Hết hàng
Tháp cổ

Mã số tem: 214-217

Ngày PH: 12-09-1961

Hết hàng

Ngày PH: 17-10-1961

Hết hàng

Ngày PH: 17-10-1961

Hết hàng
Cảng Hải Phòng

Mã số tem: 221-222

Ngày PH: 07-11-1961

Hết hàng

Ngày PH: 18-11-1961

Hết hàng

Ngày PH: 04-12-1961

Hết hàng

Ngày PH: 19-12-1961

Hết hàng
Tem binh sĩ

Mã số tem: 188

Ngày PH: 03/01/1961

Hết hàng

Ngày PH: 10/02/1961

Hết hàng

Ngày PH: 08-03-1961

Hết hàng
Thú rừng

Mã số tem: 192-195

Ngày PH: 08-03-1961

Hết hàng

Ngày PH: 18-03-1961

Hết hàng

Ngày PH: 05-05-1961

Hết hàng

Ngày PH: 01-06-1961

Hết hàng

Ngày PH: 15-06-1961

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1961

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1961

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)