Tem Việt Nam Cộng hòa - Năm 1961

Hoạt động dinh điền

Mã số tem: 182-185

Ngày PH: 03-01-1961

Hết hàng
Bảo vệ Nhi đồng

Mã số tem: 186-189

Ngày PH: 22-03-1961

Hết hàng

Ngày PH: 29-04-1961

Hết hàng
Thanh niên

Mã số tem: 194-197

Ngày PH: 07-07-1961

Hết hàng
Xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa

Mã số tem: 198-201

Ngày PH: 28-07-1961

Hết hàng

Ngày PH: 05-09-1961

Hết hàng
Quân bưu

Mã số tem: 206

Ngày PH: 01-10-1961

Hết hàng

Ngày PH: 26-10-1961

Hết hàng

Ngày PH: 04-11-1961

Hết hàng
Cải tiến nông thôn

Mã số tem: 214-217

Ngày PH: 11-12-1961

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)