Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1962

Cây công nghiệp

Mã số tem: 234-238

Ngày PH: 01-03-1962

Hết hàng
Múa dân tộc

Mã số tem: 239-242

Ngày PH: 20-03-1962

Hết hàng

Ngày PH: 10-04-1962

Hết hàng
Hoa Xuân - Hè

Mã số tem: 246-250

Ngày PH: 10-04-1962

Hết hàng

Ngày PH: 04-05-1962

Hết hàng
Hồ Đại Lải

Mã số tem: 252

Ngày PH: 25-05-1962

Hết hàng
Nông cụ cải tiến

Mã số tem: 253

Ngày PH: 25-05-1962

Hết hàng
G.Titov sang thăm Việt Nam

Mã số tem: 254-256

Ngày PH: 12-06-1962

Hết hàng
Tem binh sĩ

Mã số tem: 257

Ngày PH: 15-06-1962

Hết hàng
Tiêu diệt bệnh sốt rét

Mã số tem: 258-260

Ngày PH: 09-07-1962

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1962

Hết hàng
Phong cảnh

Mã số tem: 262-263

Ngày PH: 14-08-1962

Hết hàng

Ngày PH: 01-09-1962

Hết hàng
Bưu chính nông thôn

Mã số tem: 265-267

Ngày PH: 01-09-1962

Hết hàng
Vua Quang Trung (1752 - 1792)

Mã số tem: 268-269

Ngày PH: 16-09-1962

Hết hàng
Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Mã số tem: 270-271

Ngày PH: 19-09-1962

Hết hàng
Cây lương thực

Mã số tem: 272-276

Ngày PH: 10-10-1962

Hết hàng
Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Mã số tem: 277-280

Ngày PH: 28-11-1962

Hết hàng

Ngày PH: 28-12-1962

Hết hàng

Ngày PH: 28-12-1962

Hết hàng

Ngày PH: 16-01-1962

Hết hàng
Tết Trồng cây

Mã số tem: 232-233

Ngày PH: 16-01-1962

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)