Tem Việt Nam Cộng hòa - Năm 1962

Diệt trừ sốt rét

Mã số tem: 218-221

Ngày PH: 07-04-1962

Hết hàng

Ngày PH: 15-05-1962

Hết hàng
Đức Mẹ La Vang

Mã số tem: 226-229

Ngày PH: 07-07-1962

Hết hàng
Ấp chiến lược

Mã số tem: 230-233

Ngày PH: 26-10-1962

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)