Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1963

Bảo vệ Tổ quốc

Mã số tem: 286-287

Ngày PH: 15-01-1963

Hết hàng

Ngày PH: 10-02-1963

Hết hàng
Công, nông nghiệp

Mã số tem: 290-291

Ngày PH: 25-02-1963

Hết hàng

Ngày PH: 14-03-1963

Hết hàng

Ngày PH: 17-04-1963

Hết hàng

Ngày PH: 01-05-1963

Hết hàng

Ngày PH: 08-05-1963

Hết hàng
Trạm vũ trụ Sao Hoả I

Mã số tem: 299-302

Ngày PH: 21-05-1963

Hết hàng
Khai thác thủy sản

Mã số tem: 303-304

Ngày PH: 03-07-1963

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1963

Hết hàng

Ngày PH: 11-08-1963

Hết hàng
Công nghiệp hoá chất

Mã số tem: 309-310

Ngày PH: 11-08-1963

Hết hàng

Ngày PH: 10-09-1963

Hết hàng
Tem thương binh

Mã số tem: 316-318

Ngày PH: 10-09-1963

Hết hàng
Chim, cò

Mã số tem: 319-324

Ngày PH: 15-10-1963

Hết hàng

Ngày PH: 20-10-1963

Hết hàng
Đại hội Thể thao GANEFO

Mã số tem: 326-329

Ngày PH: 10-11-1963

Hết hàng
Cây thuốc nam

Mã số tem: 330-334

Ngày PH: 03-12-1963

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)