Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1964

Công nghiệp nặng

Mã số tem: 336-338

Ngày PH: 25-01-1964

Hết hàng

Ngày PH: 25-01-1964

Hết hàng

Ngày PH: 25-03-1964

Hết hàng
Hoa bốn mùa

Mã số tem: 344-349

Ngày PH: 10-04-1964

Hết hàng
Y phục phụ nữ

Mã số tem: 350-352

Ngày PH: 27-04-1964

Hết hàng

Ngày PH: 07-05-1964

Hết hàng
Cầu Hàm Rồng

Mã số tem: 357

Ngày PH: 14-05-1964

Hết hàng
Thú rừng

Mã số tem: 358-363

Ngày PH: 02-06-1964

Hết hàng
Tem binh sĩ

Mã số tem: 364

Ngày PH: 20-06-1964

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1964

Hết hàng
Thuỷ lợi

Mã số tem: 367

Ngày PH: 25-08-1964

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1964

Hết hàng
Thể thao Quốc phòng

Mã số tem: 370-373

Ngày PH: 10-10-1964

Hết hàng
Quả Việt Nam

Mã số tem: 374-378

Ngày PH: 31-10-1964

Hết hàng

Ngày PH: 25-11-1964

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)