Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1965

Mừng Quốc khánh Cuba

Mã số tem: 385-386

Ngày PH: 01-01-1965

Hết hàng

Ngày PH: 28-02-1965

Hết hàng
Tàu vũ trụ Rạng Đông

Mã số tem: 399-400

Ngày PH: 30-03-1965

Hết hàng

Ngày PH: 22-04-1965

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1965

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1965

Hết hàng

Ngày PH: 02-06-1965

Hết hàng
Thú rừng

Mã số tem: 409-414

Ngày PH: 24-06-1965

Hết hàng
Tem binh sĩ

Mã số tem: 415-416

Ngày PH: 24-06-1965

Hết hàng
Đấu tranh thống nhất

Mã số tem: 418-420

Ngày PH: 20-07-1965

Hết hàng
Bọ xít, ve sầu

Mã số tem: 421-426

Ngày PH: 24-07-1965

Hết hàng

Ngày PH: 19-08-1965

Hết hàng
Tôm, cua biển

Mã số tem: 429-434

Ngày PH: 19-08-1965

Hết hàng

Ngày PH: 30-08-1965

Hết hàng

Ngày PH: 02-09-1965

Hết hàng

Ngày PH: 12-09-1965

Hết hàng
Hữu nghị quan

Mã số tem: 441-442

Ngày PH: 01-10-1965

Hết hàng
Vũ trụ Liên Xô

Mã số tem: 443-446

Ngày PH: 05-10-1965

Hết hàng
Noc-man Mô-ri-sơn

Mã số tem: 447

Ngày PH: 22-11-1965

Hết hàng

Ngày PH: 25-11-1965

Hết hàng
Lãnh tụ

Mã số tem: 452-455

Ngày PH: 28-11-1965

Hết hàng
Bướm

Mã số tem: 456-461

Ngày PH: 28-11-1965

Hết hàng

Ngày PH: 25-12-1965

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)