Tem Việt Nam Cộng hòa - Năm 1965

Kỷ niệm Hùng Vương

Mã số tem: 284-285

Ngày PH: 11-04-1964

Hết hàng
Phật giáo

Mã số tem: 286-288

Ngày PH: 15-05-1965

Hết hàng
Đệ bách chu niên U.I.T

Mã số tem: 289-290

Ngày PH: 17-05-1965

Hết hàng
Năm Hợp tác Quốc tế

Mã số tem: 291-293

Ngày PH: 26-06-1965

Hết hàng
Các loại Hoa

Mã số tem: 294-298

Ngày PH: 10-09-1965

Hết hàng
Đại học Việt Nam

Mã số tem: 299-302

Ngày PH: 15-10-1965

Hết hàng
Thanh thiếu nông 4-T

Mã số tem: 303-304

Ngày PH: 25-11-1965

Hết hàng
Thể dục và thể thao

Mã số tem: 305-308

Ngày PH: 14-12-1965

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)