Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1966

Hoa phong lan

Mã số tem: 467-472

Ngày PH: 10-01-1966

Hết hàng
Tết Bính Ngọ

Mã số tem: 473

Ngày PH: 18-01-1966

Hết hàng
Bò sát có chân

Mã số tem: 474-479

Ngày PH: 25-02-1966

Hết hàng
Thể thao dân tộc

Mã số tem: 480-482

Ngày PH: 25-03-1966

Hết hàng

Ngày PH: 29-04-1966

Hết hàng

Ngày PH: 01-05-1966

Hết hàng
Cồn Cỏ anh hùng

Mã số tem: 486

Ngày PH: 01-06-1966

Hết hàng

Ngày PH: 01-07-1966

Hết hàng
Bưu chính nông thôn

Mã số tem: 490-491

Ngày PH: 01-07-1966

Hết hàng

Ngày PH: 05-08-1966

Hết hàng
Tem binh sĩ

Mã số tem: 494-496

Ngày PH: 25-09-1966

Hết hàng
Bắn rơi 1500 máy bay Mỹ

Mã số tem: 497-498

Ngày PH: 14-10-1966

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-1966

Hết hàng
Chim

Mã số tem: 504-509

Ngày PH: 31-10-1966

Hết hàng

Ngày PH: 25-11-1966

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)