Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1967

Ngày PH: 30-01-1967

Hết hàng

Ngày PH: 30-01-1967

Hết hàng
Tre trúc

Mã số tem: 517-522

Ngày PH: 05-02-1967

Hết hàng
Thú rừng

Mã số tem: 523

Ngày PH: 26-03-1967

Hết hàng
Bắn rơi 2.000 máy bay Mỹ

Mã số tem: 529-530

Ngày PH: 05-06-1967

Hết hàng
Cá nước mặn

Mã số tem: 531-536

Ngày PH: 25-07-1967

Hết hàng
Tên lửa Trung Quốc

Mã số tem: 537-538

Ngày PH: 25-07-1967

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 539

Ngày PH: 07-10-1967

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-1967

Hết hàng
Bắn rơi 2.500 máy bay Mỹ

Mã số tem: 544-545

Ngày PH: 06-11-1967

Hết hàng
Bom khinh khí Trung Quốc

Mã số tem: 546-547

Ngày PH: 20-11-1967

Hết hàng

Ngày PH: 19-12-1967

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)