Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1968

Gà nhà

Mã số tem: 554-561

Ngày PH: 29-02-1968

Hết hàng

Ngày PH: 05-03-1968

Hết hàng

Ngày PH: 05-03-1968

Hết hàng
Hoa hồng

Mã số tem: 571-576

Ngày PH: 25-4-1968

Hết hàng
Lời kêu gọi của Bác

Mã số tem: 577-580

Ngày PH: 25-4-1968

Hết hàng

Ngày PH: 19-5-1968

Hết hàng

Ngày PH: 19-5-1968

Hết hàng
Bắn rơi 3000 máy bay Mỹ

Mã số tem: 583-586

Ngày PH: 25-6-1968

Hết hàng
Hàng mỹ nghệ

Mã số tem: 587-592

Ngày PH: 05-07-1968

Hết hàng
Võ dân tộc

Mã số tem: 593-598

Ngày PH: 25-10-1968

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 599

Ngày PH: 10-11-1968

Hết hàng
Kiến trúc cổ

Mã số tem: 600-605

Ngày PH: 25-06-1968

Hết hàng
Sản xuất và chiến đấu

Mã số tem: 609-612

Ngày PH: 15-12-1968

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)