Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1969

Miền Nam chiến thắng

Mã số tem: 613-617

Ngày PH: 16-02-1969

Hết hàng
Lâm nghiệp - Khai thác gỗ

Mã số tem: 618-624

Ngày PH: 10-04-1969

Hết hàng

Ngày PH: 20-06-1969

Hết hàng

Ngày PH: 31-7-1969

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1969

Hết hàng
Tem Thương binh

Mã số tem: 638

Ngày PH: 15-11-1969

Hết hàng

Ngày PH: 20-11-1969

Hết hàng
Quả miền Bắc

Mã số tem: 640-645

Ngày PH: 20-11-1969

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)