Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1970

Thiếu niên, nhi đồng

Mã số tem: 651-658

Ngày PH: 08-3-1970

Hết hàng

Ngày PH: 22-04-1970

Hết hàng
Ốc biển

Mã số tem: 661-664

Ngày PH: 26-4-1970

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1970

Hết hàng
Quả dưa

Mã số tem: 669-673

Ngày PH: 15-7-1970

Hết hàng
Công nghiệp

Mã số tem: 674-677

Ngày PH: 25-8-1970

Hết hàng
Nông nghiệp

Mã số tem: 678

Ngày PH: 25-10-1970

Hết hàng
Chuối Việt Nam

Mã số tem: 685-688

Ngày PH: 25-10-1970

Hết hàng

Ngày PH: 28-11-1970

Hết hàng
Rắn độc

Mã số tem: 692-695

Ngày PH: 30-11-1970

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)