Tem Việt Nam Cộng hòa - Năm 1970

Ngày PH: 02-01-1970

Hết hàng
Các loại Chim

Mã số tem: 406-409

Ngày PH: 15-01-1970

Hết hàng

Ngày PH: 31-01-1970

Hết hàng

Ngày PH: 13-03-1970

Hết hàng
Tái thiết Cố đô Huế

Mã số tem: 416-417

Ngày PH: 10-06-1971

Hết hàng
Người cày có ruộng

Mã số tem: 418

Ngày PH: 29-08-1970

Hết hàng
Tái thiết khu gia cư

Mã số tem: 419-420

Ngày PH: 15-09-1970

Hết hàng

Ngày PH: 03-10-1970

Hết hàng

Ngày PH: 16-11-1970

Hết hàng

Ngày PH: 30-11-1970

Hết hàng

Ngày PH: 08-12-1970

Hết hàng

Ngày PH: 09-12-1970

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)