Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1971

Vệ tinh Trung Quốc

Mã số tem: 698-699

Ngày PH: 10-4-1971

Hết hàng
Tem thương binh

Mã số tem: 700

Ngày PH: 30-4-1971

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1971

Hết hàng

Ngày PH: 01-6-1971

Hết hàng

Ngày PH: 20-6-1971

Hết hàng

Ngày PH: 01-7-1971

Hết hàng
Tượng chùa Tây Phương

Mã số tem: 710-717

Ngày PH: 30-7-1971

Hết hàng

Ngày PH: 17-09-1971

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-1971

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 725-727

Ngày PH: 30-10-1971

Hết hàng
Tranh Ngũ Hổ (Hàng Trống - Hà Nội)

Mã số tem: 728-733, Block 13

Ngày PH: 25-11-1971

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)