Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1972

Ngày PH: 30-01-1972

Hết hàng

Ngày PH: 01-5-1972

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1972

Hết hàng

Ngày PH: 20-6-1972

Hết hàng

Ngày PH: 15-08-1972

Hết hàng
Chim đồng nước

Mã số tem: 754-759

Ngày PH: 12-10-1972

Hết hàng
Bắn rơi 4000 máy bay Mỹ

Mã số tem: 760-761

Ngày PH: 19-10-1972

Hết hàng
Múa Tây Nguyên

Mã số tem: 762-769

Ngày PH: 01-12-1972

Hết hàng
Du hành vũ trụ Liên Xô

Mã số tem: 770-771

Ngày PH: 30-12-1972

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)