Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1973

Thú rừng (bộ 1)

Mã số tem: 772-775

Ngày PH: 15-02-1973

Hết hàng

Ngày PH: 17-2-1973

Hết hàng

Ngày PH: 12-4-1973

Hết hàng
Thú rừng (bộ 2)

Mã số tem: 784-787

Ngày PH: 25-5-1973

Hết hàng
Chim có ích

Mã số tem: 788-793

Ngày PH: 15-7-1973

Hết hàng

Ngày PH: 27-7-1973

Hết hàng
Thanh niên "3 sẵn sàng"

Mã số tem: 796-798

Ngày PH: 02-9-1973

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1973

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 804-806

Ngày PH: 20-12-1973

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)