Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Năm 1974

Hoa ngày Tết

Mã số tem: 807-812

Ngày PH: 16-01-1974

Hết hàng
Voi trong đời sống

Mã số tem: 813-817

Ngày PH: 10-2-1974

Hết hàng

Ngày PH: 7-5-1974

Hết hàng
Phụ nữ "3 đảm đang"

Mã số tem: 820-821

Ngày PH: 1-6-1974

Hết hàng
Hoa cúc

Mã số tem: 822-829

Ngày PH: 20-6-1974

Hết hàng
Cây công nghiệp

Mã số tem: 830-832

Ngày PH: 15-8-1974

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1974

Hết hàng
Ủng hộ Cách mạng Chi-lê

Mã số tem: 835-836

Ngày PH: 15-10-1974

Hết hàng
Hải sản

Mã số tem: 837-842

Ngày PH: 25-10-1974

Hết hàng

Ngày PH: 29-11-1974

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)