Tem Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam - Năm 1975

Ngày PH: 06-10-1975

Hết hàng
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mã số tem: 54-57

Ngày PH: 07-05-1975

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)