Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1977

Chuồn chuồn

Mã số tem: 951-958

Ngày PH: 28-01-1977

Bảo vệ chim quý, hiếm

Mã số tem: 959-966

Ngày PH: 15-04-1977

Hết hàng

Ngày PH: 25-4-1977

Hết hàng
Xén tóc

Mã số tem: 971-978

Ngày PH: 15-6-1977

Hết hàng
Hoa rừng

Mã số tem: 979-986

Ngày PH: 19-8-1977

Hết hàng
Hoa đồng tiền

Mã số tem: 987-990

Ngày PH: 10-9-1977

Hết hàng
Vẽ bản đồ thống nhất

Mã số tem: 991-995

Ngày PH: 10-9-1977

Hết hàng
Cá vàng

Mã số tem: 996-1003

Ngày PH: 20-10-1977

Hết hàng

Ngày PH: 04-11-1977

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)