Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1978

Chim hót hay

Mã số tem: 1008-1015

Ngày PH: 25-01-1978

Hết hàng
Hoa đồng nội

Mã số tem: 1016-1019

Ngày PH: 20-3-1978

Hết hàng

Ngày PH: 20-3-1978

Hết hàng
Điền kinh

Mã số tem: 1021-1028

Ngày PH: 10-4-1978

Hết hàng

Ngày PH: 01-5-1978

Hết hàng

Ngày PH: 19-5-1978

Hết hàng
Nhà Văn hoá thiếu nhi

Mã số tem: 1033

Ngày PH: 29-5-1978

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1034-1036

Ngày PH: 03-6-1978

Hết hàng
Tượng chùa Tây Phương

Mã số tem: 1037-1046

Ngày PH: 01-7-1978

Hết hàng
Kỷ niệm ngày 19-8 và 02-9

Mã số tem: 1049-1052

Ngày PH: 15-8-1978

Hết hàng

Ngày PH: 28-8-1978

Hết hàng
Liên điện Quốc tế

Mã số tem: 1059-1060

Ngày PH: 25-9-1978

Hết hàng

Ngày PH: 25-9-1978

Hết hàng
Hoa cúc

Mã số tem: 1062-1069

Ngày PH: 01-10-1978

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)