Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1979

Thằn lằn tiền sử

Mã số tem: 1070-1077

Ngày PH: 01-01-1979

Hết hàng

Ngày PH: 01-02-1979

Hết hàng

Ngày PH: 14-3-1979

Hết hàng
Gia súc có sừng

Mã số tem: 1083-1090

Ngày PH: 20-3-1979

Hết hàng
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)

Mã số tem: 1091-1095

Ngày PH: 01-5-1979

Hết hàng

Ngày PH: 27-5-1979

Hết hàng
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)

Mã số tem: 1098-1102

Ngày PH: 01-6-1979

Hết hàng
Năm Quốc tế Thiếu nhi 1979

Mã số tem: 1103-1106

Ngày PH: 01-6-1979

Hết hàng
Chim lông đẹp

Mã số tem: 1107-1114

Ngày PH: 16-6-1979

Hết hàng
Hoa phong lan

Mã số tem: 1115-1122

Ngày PH: 10-8-1979

Hết hàng
Mèo nhà

Mã số tem: 1123-1130

Ngày PH: 10-11-1979

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)