Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1980

Hoa hồng

Mã số tem: 1135-1138

Ngày PH: 01-01-1980

Hết hàng
Hoa nước

Mã số tem: 1139-1146

Ngày PH: 15-01-1980

Hết hàng

Ngày PH: 22-4-1980

Hết hàng

Ngày PH: 01-5-1980

Hết hàng

Ngày PH: 15-6-1980

Hết hàng
Intercosmos 1980, chuyến bay vũ trụ Việt - Xô

Mã số tem: 1166-1171, 365B-Block 15

Ngày PH: 24-7-1980

Hết hàng
Cá nhám

Mã số tem: 1172-1179

Ngày PH: 01-8-1980

Hết hàng
Tuyến thông tin thống nhất

Mã số tem: 1184-1185

Ngày PH: 25-8-1980

Hết hàng
Hoa hồng

Mã số tem: 1186-1187

Ngày PH: 25-8-1980

Hết hàng

Ngày PH: 06-10-1980

Hết hàng

Ngày PH: 20-10-1980

Hết hàng
Hoa leo

Mã số tem: 1200-1207

Ngày PH: 20-11-1980

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)