Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1981

Cá cảnh

Mã số tem: 1208-1215

Ngày PH: 15-01-1981

Hết hàng

Ngày PH: 23-02-1981

Hết hàng

Ngày PH: 10-4-1981

Hết hàng
Chim cu

Mã số tem: 1226-1233

Ngày PH: 05-6-1981

Hết hàng
Chim hút mật

Mã số tem: 1234-1241

Ngày PH: 05-8-1981

Hết hàng
Tem phổ thông

Mã số tem: 1242

Ngày PH: 05-8-1981

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1243-1246

Ngày PH: 05-8-1981

Hết hàng
Quả

Mã số tem: 1248-1255

Ngày PH: 02-10-1981

Hết hàng
Tết trồng cây

Mã số tem: 1256-1257

Ngày PH: 15-11-1981

Hết hàng
Thú rừng thế giới

Mã số tem: 1258-1265

Ngày PH: 01-12-1981

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)