Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1983

Thuyền buồm

Mã số tem: 1355-1360

Ngày PH: 10-01-1983

Hết hàng
Đầu máy xe lửa

Mã số tem: 1361-1367

Ngày PH: 20-02-1983

Hết hàng

Ngày PH: 07-3-1983

Hết hàng

Ngày PH: 25-3-1983

Hết hàng
Bò sát

Mã số tem: 1378-1385

Ngày PH: 05-4-1983

Hết hàng
Cặp bay vũ trụ quốc tế

Mã số tem: 1386-1394, Bloc 17

Ngày PH: 12-04-1983

Hết hàng

Ngày PH: 30-04-1983

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1402-1403

Ngày PH: 30-04-1983

Hết hàng
Cờ Quốc tế

Mã số tem: 1404-1410, Block 19, Block 20

Ngày PH: 09-05-1983

Hết hàng

Ngày PH: 21-5-1983

Hết hàng

Ngày PH: 20-7-1983

Hết hàng
Bướm, hoa

Mã số tem: 1411-1418

Ngày PH: 30-7-1983

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1983

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1983

Hết hàng
Nấm lành

Mã số tem: 1423-1430

Ngày PH: 10-10-1983

Hết hàng

Ngày PH: 13-10-1983

Hết hàng
Ngày Nông Lương thế giới

Mã số tem: 1431-1432

Ngày PH: 16-10-1983

Hết hàng

Ngày PH: 01-11-1983

Hết hàng

Ngày PH: 07-11-1983

Hết hàng

Ngày PH: 16-11-1983

Hết hàng
Chim đồng nước

Mã số tem: 1442-1449

Ngày PH: 20-11-1983

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)