Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1984

Ngày PH: 15-01-1984 (1450, 1453) & 25-06-1984 (1451-1452)

Hết hàng
Thế vận hội mùa đông Sa-ra-gie-vô '84

Mã số tem: 1454-1460, 433B-Bloc 24

Ngày PH: 30-01-1984

Hết hàng
Thú cần được bảo vệ

Mã số tem: 1461-1467

Ngày PH: 26-02-1984

Hết hàng
Hoa rừng

Mã số tem: 1468-1474

Ngày PH: 15-03-1984

Hết hàng
Hoa Phong Lan

Mã số tem: 1475-1481

Ngày PH: 28-03-1984

Hết hàng
Tem in đè thay giá cước

Mã số tem: 1482-1483

Ngày PH: 25-04-1984

Hết hàng

Ngày PH: 27-04-1984

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1484

Ngày PH: 05-05-1984

Hết hàng

Ngày PH: 07-05-1984

Hết hàng

Ngày PH: 27-04-1984

Hết hàng
Cá dị hình

Mã số tem: 1492-1499

Ngày PH: 25-06-1984

Hết hàng
Cá cảnh

Mã số tem: 1500-1506

Ngày PH: 29-06-1984

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-1984

Hết hàng
Phong cảnh vịnh Hạ Long

Mã số tem: 1513-1522

Ngày PH: 30-07-1984

Hết hàng
Thú tiền sử

Mã số tem: 1523-1530

Ngày PH: 30-08-1984

Hết hàng

Ngày PH: 30-08-1984

Hết hàng

Ngày PH: 21-09-1984

Hết hàng

Ngày PH: 05-10-1984

Hết hàng
Ô tô cổ

Mã số tem: 1540-1546

Ngày PH: 30-10-1984

Hết hàng
Tem Thương binh

Mã số tem: 1547

Ngày PH: 10-11-1984

Hết hàng

Ngày PH: 15-11-1984

Hết hàng

Ngày PH: 07-12-1984

Hết hàng

Ngày PH: 15-12-1984

Hết hàng

Ngày PH: ??-12-1984

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)