Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1985

Tết Ất Sửu

Mã số tem: 1576-1577

Ngày PH: 21-01-1985 (1476) & 30-04-1985 (1577)

Hết hàng

Ngày PH: 26-4-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-4-1985

Hết hàng
Hoa xương rồng

Mã số tem: 1583-1589

Ngày PH: 30-4-1985

Hết hàng

Ngày PH: 06-5-1985

Hết hàng

Ngày PH: 13-05-1985

Hết hàng
Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Phát xít

Mã số tem: 1599-1602, Block 34

Ngày PH: 05-6-1985

Hết hàng

Ngày PH: 05-6-1985

Hết hàng
Kỷ niệm 100 năm xe máy

Mã số tem: 1607-1613, Block 36

Ngày PH: 28-6-1985

Hết hàng
Triển lãm tem Quốc tế Ac-hen-ti-na '85

Mã số tem: 1614-1620, Block 37

Ngày PH: 05-7-1985

Hết hàng

Ngày PH: 06-7-1985

Hết hàng
Festival 12, Mat-xcơ-va 1985

Mã số tem: 1625-1628, Block 39

Ngày PH: 27-7-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-7-1985

Hết hàng

Ngày PH: 28-8-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-8-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-8-1985

Hết hàng

Ngày PH: 13-9-1985

Hết hàng

Ngày PH: 05-10-1985

Hết hàng

Ngày PH: 25-10-1985

Hết hàng
Cá voi

Mã số tem: 1660-1666

Ngày PH: 15-11-1985

Hết hàng

Ngày PH: 30-11-1985

Hết hàng

Ngày PH: 02-12-1985

Hết hàng
Nhạc khí dân tộc Việt Nam

Mã số tem: 1676-1682

Ngày PH: 05-12-1985

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)