Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1986

Sao chổi Ha-lây

Mã số tem: 1690-1693

Ngày PH: 24-02-1986

Hết hàng

Ngày PH: 25-02-1986

Hết hàng

Ngày PH: 01-03-1986

Hết hàng
Giải bóng đá thế giới Mexico '86 (bộ 2)

Mã số tem: 1697-1703, 488B-Bloc 44

Ngày PH: 03-03-1986

Hết hàng

Ngày PH: 26-04-1986

Hết hàng

Ngày PH: 01-05-1986

Hết hàng

Ngày PH: 12-05-1986

Hết hàng
Mèo nhà

Mã số tem: 1715-1721

Ngày PH: 16-06-1986

Hết hàng
Kiến trúc dân gian Việt Nam

Mã số tem: 1722-1728, 494B-Bloc 45

Ngày PH: 20-06-1986

Hết hàng
Triển lãm Tem Thế giới Stockholmia '86 (Chim)

Mã số tem: 1733-1739, 496B-Bloc 46

Ngày PH: 28-08-1986

Hết hàng
Gia cầm (Gà)

Mã số tem: 1740-1747

Ngày PH: 15-09-1986

Hết hàng

Ngày PH: 16-09-1986

Hết hàng
Tem Quân đội

Mã số tem: 1749

Ngày PH: 01-10-1986

Hết hàng
Đồ đồng thời đại Hùng Vương

Mã số tem: 1750-1756, 500B-Bloc 47

Ngày PH: 15-10-1986

Hết hàng
Thuyền buồm

Mã số tem: 1758-1764

Ngày PH: 20-10-1986

Hết hàng
Bướm

Mã số tem: 1765-1771

Ngày PH: 11-11-1986

Hết hàng
Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã số tem: 1772-1775, 504B-Bloc 48

Ngày PH: 20-11-1986

Hết hàng
Côn trùng

Mã số tem: 1776-1782, 505B-Bloc 49

Ngày PH: 30-11-1986

Hết hàng
Năm Quốc tế Hòa bình

Mã số tem: 1783-1784

Ngày PH: 07-12-1986

Hết hàng
Cây cảnh Việt Nam

Mã số tem: 1785-1791, 507B-Bloc 50

Ngày PH: 10-12-1986

Hết hàng
Thủ công mỹ nghệ: Mây, tre, lá

Mã số tem: 1792-1798, 508B-Bloc 51

Ngày PH: 10-12-1986

Hết hàng
Thực vật quý hiếm

Mã số tem: 1800-1806, 510B-Bloc 52

Ngày PH: 26-12-1986

Hết hàng
Voi Châu Á

Mã số tem: 1807-1812

Ngày PH: 30-12-1986

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)