Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1987

Tết Đinh Mão

Mã số tem: 1813

Ngày PH: 06-01-1987

Hết hàng

Ngày PH: 20-01-1987

Hết hàng

Ngày PH: 10-04-1987

Hết hàng

Ngày PH: 12-04-1987

Hết hàng

Ngày PH: 30-06-1987

Hết hàng

Ngày PH: 11-07-1987

Hết hàng
Y phục Tây nguyên

Mã số tem: 1841-1846

Ngày PH: 25-07-1987

Hết hàng

Ngày PH: 27-07-1987

Hết hàng

Ngày PH: 30-08-1987

Hết hàng

Ngày PH: 23-09-1987

Hết hàng

Ngày PH: 23-09-1987

Hết hàng
Năm Quốc tế nhà ở

Mã số tem: 1855

Ngày PH: 05-10-1987

Hết hàng

Ngày PH: 06-10-1987

Hết hàng
San hô

Mã số tem: 1860-1866

Ngày PH: 30-10-1987

Hết hàng
Hợp tác toàn diện Việt - Xô

Mã số tem: 1869 - 1870

Ngày PH: 03-11-1987

Hết hàng
Sóng hoà bình

Mã số tem: 1871

Ngày PH: 30-11-1987

Hết hàng

Ngày PH: 30-11-1987

Hết hàng
Chiến thắng tháng 12/1972

Mã số tem: 1874-1875

Ngày PH: 26-12-1987

Hết hàng

Ngày PH: 30-12-1987

Hết hàng
Hoa xương rồng

Mã số tem: 1879-1885

Ngày PH: 30-12-1987

Hết hàng
Tranh Pi-cat-xô

Mã số tem: 1886-1891

Ngày PH: 30-12-1987

Hết hàng

Ngày PH: 30-12-1987

Hết hàng
Nấm

Mã số tem: 1899-1905

Ngày PH: 30-12-1987

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)