Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1988

Ngày PH: 19-01-1988

Hết hàng
Hoa Hồng

Mã số tem: 1908-1914, 537B-Bloc 59

Ngày PH: 20-01-1988

Hết hàng
Cá nhiệt đới

Mã số tem: 1915-1921

Ngày PH: 20-01-1988

Hết hàng

Ngày PH: 09-04-1988

Hết hàng
Du lịch

Mã số tem: 1925-1931, 541B-Bloc 60

Ngày PH: 20-04-1988

Hết hàng
Hoa nước

Mã số tem: 1932-1938

Ngày PH: 20-04-1988

Hết hàng
Giàn khoan dầu

Mã số tem: 1939

Ngày PH: 28-04-1988

Hết hàng
Chim Vẹt

Mã số tem: 1940-1956, 544B-Bloc 61

Ngày PH: 05-05-1988

Hết hàng
Tiêm chủng phòng bệnh

Mã số tem: 1949

Ngày PH: 01-06-1988

Hết hàng

Ngày PH: 28-08-1988

Hết hàng
Tranh thiếu nhi Việt Nam

Mã số tem: 1954-1960, 550B-Bloc 62

Ngày PH: 25-09-1988

Hết hàng
Nhà máy thủy điện

Mã số tem: 1961-1962

Ngày PH: 27-09-1988

Hết hàng

Ngày PH: 27-12-1988

Hết hàng
Bảo vệ thú hoang

Mã số tem: 1966-1975, 554B-Bloc 63

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng
Đầu máy xe lửa hiện đại

Mã số tem: 1973-1979, 555B-Bloc 64

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng
Quả thực phẩm

Mã số tem: 1980-1986

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng
Ngày vũ trụ

Mã số tem: 1987-1993, 557B-Bloc 65

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng
Ốc biển

Mã số tem: 1994-2000, 558B-Bloc 66

Ngày PH: 30-12-1988

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)