Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1989

Ngày PH: 07-01-1989

Hết hàng
Triển lãm tem Quốc tế In-dia '89 (Bướm)

Mã số tem: 2003-2009, Block 67

Ngày PH: 17-01-1989

Hết hàng

Ngày PH: 20-01-1989

Hết hàng

Ngày PH: 10-02-1989

Hết hàng

Ngày PH: 01-3-1989

Hết hàng
Thuyền đánh cá

Mã số tem: 2018-2024

Ngày PH: 20-3-1989

Hết hàng
Máy bay lên thẳng

Mã số tem: 2025-2031, Block 68

Ngày PH: 12-4-1989

Hết hàng
Xe đạp

Mã số tem: 2032-2038

Ngày PH: 01-5-1989

Hết hàng

Ngày PH: 01-5-1989

Hết hàng
Rắn độc

Mã số tem: 2046-2052

Ngày PH: 01-5-1989

Hết hàng
Trượt băng nghệ thuật

Mã số tem: 2053-2059, Block 70

Ngày PH: 29-5-1989

Hết hàng
Tem phổ thông

Mã số tem: 2060

Ngày PH: 05-6-1989

Hết hàng
Đồ gốm thời Lý - Trần

Mã số tem: 2061-2065

Ngày PH: 01-7-1989

Hết hàng
Thánh Gióng (Truyền thuyết)

Mã số tem: 2066-2070

Ngày PH: 01-7-1989

Hết hàng

Ngày PH: 14-7-1989

Hết hàng

Ngày PH: 14-7-1989

Hết hàng

Ngày PH: 27-8-1989

Hết hàng
Chó nòi

Mã số tem: 2087-2093

Ngày PH: 27-8-1989

Hết hàng
Ngựa nòi

Mã số tem: 2094-2100

Ngày PH: 23-9-1989

Hết hàng
Hoa Đà Lạt

Mã số tem: 2101-2106

Ngày PH: 23-9-1989

Hết hàng

Ngày PH: 07-10-1989

Hết hàng
Tiêm chủng mở rộng

Mã số tem: 2108-2110

Ngày PH: 20-10-1989

Hết hàng

Ngày PH: 28-10-1989

Hết hàng
Danh hoạ Châu Á (Tranh ngựa của Từ Bi Hồng)

Mã số tem: 2116-2122, 582B-Bloc 73

Ngày PH: 22-12-1989

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)