Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1990

Gia cầm - Vịt

Mã số tem: 2125-2130

Ngày PH: 15-02-1990

Hết hàng
Ô tô vận tải hiện đại

Mã số tem: 2131-2137

Ngày PH: 20-02-1990

Hết hàng
Kiến trúc cổ ở Huế

Mã số tem: 2138-2141, 586B-Bloc 74

Ngày PH: 20-02-1990

Hết hàng
Cá Vàng

Mã số tem: 2142-2147

Ngày PH: 20-03-1990

Hết hàng

Ngày PH: 10-04-1990

Hết hàng
Giải Bóng đá Thế giới Italia '90 (bộ 2)

Mã số tem: 2155-2161, 598B-Bloc 76

Ngày PH: 19-04-1990

Hết hàng
Triển lãm Tem Thế giới Belgica '90 (Mèo nhà)

Mã số tem: 2162-2168, 590B-Bloc 77

Ngày PH: 05-05-1990

Hết hàng

Ngày PH: 11-05-1990

Hết hàng
Triển tem Quốc tế New Zealand '90 (Chó cảnh)

Mã số tem: 2175-2181, 592B-Bloc 79

Ngày PH: 15-05-1990

Hết hàng

Ngày PH: 27-05-1990

Hết hàng
Thằn lằn cổ đại

Mã số tem: 2189-2193

Ngày PH: 01-06-1990

Hết hàng
Thuyền cổ

Mã số tem: 2194-2200, 595B-Bloc 81

Ngày PH: 10-06-1990

Hết hàng

Ngày PH: 20-06-1990

Hết hàng

Ngày PH: 22-06-1990

Hết hàng

Ngày PH: 22-06-1990

Hết hàng
Tàu biển hiện đại

Mã số tem: 2224-2229

Ngày PH: 20-07-1990

Hết hàng

Ngày PH: 10-09-1990

Hết hàng
Thạch Sanh

Mã số tem: 2243-1148

Ngày PH: 20-09-1990

Hết hàng

Ngày PH: 25-09-1990

Hết hàng
Bóng đá Thế giới ITALIA '90 (bộ 4) (in đè)

Mã số tem: 2258-2264, 606B-Bloc 85

Ngày PH: 25-09-1990

Hết hàng

Ngày PH: 13-11-1990

Hết hàng
Bảo vệ rừng

Mã số tem: 2274-2275

Ngày PH: 15-11-1990

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)