Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1991

Nấm độc

Mã số tem: 2276-2281

Ngày PH: 21-01-1991

Hết hàng

Ngày PH: 31-01-1991

Hết hàng

Ngày PH: 15-02-1991

Hết hàng

Ngày PH: 22-02-1991

Hết hàng
Áo dài phụ nữ Việt Nam

Mã số tem: 2297-2300

Ngày PH: 26-02-1991

Hết hàng
Sếu quý hiếm (WWF)

Mã số tem: 2301-2307

Ngày PH: 14-03-1991

Hết hàng
Cá mập

Mã số tem: 2308-2314

Ngày PH: 06-04-1991

Hết hàng
Tôm biển

Mã số tem: 2315-2321

Ngày PH: 20-04-1991

Hết hàng
Đầu máy xe lửa cổ

Mã số tem: 2322-2328

Ngày PH: 10-05-1991

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1991

Hết hàng
Ô tô đua

Mã số tem: 2234-2340, 621B-Bloc 90

Ngày PH: 24-05-1991

Hết hàng
Ếch nhái (WWF)

Mã số tem: 2341-2347

Ngày PH: 12-06-1991

Hết hàng
Thế vận hội mùa đông Albertville '92

Mã số tem: 2349-2355, 624B-Bloc 91

Ngày PH: 15-07-1991

Hết hàng
Thú tiền sử

Mã số tem: 2356-2361

Ngày PH: 26-07-1991

Hết hàng
Cờ Quốc tế

Mã số tem: 2362-2367, 626B-Bloc 92

Ngày PH: 20-08-1991

Hết hàng

Ngày PH: 29-08-1991

Hết hàng

Ngày PH: 17-09-1991

Hết hàng
Giúp đỡ người tàn tật

Mã số tem: 2376-2377

Ngày PH: 19-12-1991

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)