Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1992

Thế vận hội mùa hè Los Angeles '84 (bộ 1)

Mã số tem: 2378-2384, 630B-Bloc 95

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng

Ngày PH: 18/01/1992

Hết hàng

Ngày PH: 05/02/1992

Hết hàng

Ngày PH: 12/02/1992

Hết hàng
Máy bay dân dụng hiện đại

Mã số tem: 2412 - 2417

Ngày PH: 06/03/1992

Hết hàng

Ngày PH: 23/03/1992

Hết hàng

Ngày PH: 28/03/1992

Hết hàng
Mô tô đua

Mã số tem: 2428-2433

Ngày PH: 08/04/1992

Hết hàng
Tàu vũ trụ con thoi

Mã số tem: 2435-2440

Ngày PH: 12-04-1992

Hết hàng

Ngày PH: 30-04-1992

Hết hàng
Cúp bóng đá châu Âu (EURO '92)

Mã số tem: 2442-2446, 643B-Bloc 102

Ngày PH: 14-05-1992

Hết hàng
Hội hoạ Tây Ban Nha

Mã số tem: 2447-2453, 644B-Bloc 103

Ngày PH: 30-05-1992

Hết hàng
Đèn biển

Mã số tem: 2456-2459

Ngày PH: 14-06-1992

Hết hàng
Hoa thân gỗ

Mã số tem: 2460-2164

Ngày PH: 28-06-1992

Hết hàng
Chim Bồ câu

Mã số tem: 2465-2469

Ngày PH: 03-07-1992

Hết hàng
Thú gặm nhấm

Mã số tem: 2470-2475

Ngày PH: 26-07-1992

Hết hàng

Ngày PH: 01-08-1992

Hết hàng
Cá Chọi

Mã số tem: 2478-2483

Ngày PH: 15-08-1992

Hết hàng

Ngày PH: 20/11/1992

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)