Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1994

Tết Giáp Tuất

Mã số tem: 2565-2566

Ngày PH: 01-01-1994

Hết hàng
Hoa bốn mùa

Mã số tem: 2567-2641

Ngày PH: 1994

Hết hàng
Cờ Quốc tế

Mã số tem: 2568-2572

Ngày PH: 20-01-1994

Hết hàng
Lễ hội Việt Nam

Mã số tem: 2573-2576

Ngày PH: 18-08-1994

Hết hàng
Mặt nạ tuồng

Mã số tem: 2577-2582

Ngày PH: 15-03-1994

Hết hàng
Hoa lay ơn

Mã số tem: 2583-2586

Ngày PH: 30-03-1994

Hết hàng
Tranh Nhật Bản

Mã số tem: 2587-2593

Ngày PH: 09-04-1994

Hết hàng

Ngày PH: 20-04-1994

Hết hàng

Ngày PH: 07-05-1994

Hết hàng

Ngày PH: 15-05-1994

Hết hàng
Cá sấu

Mã số tem: 2604-26-09

Ngày PH: 01-06-1994

Hết hàng

Ngày PH: 15-06-1994

Hết hàng

Ngày PH: 15-06-1994

Hết hàng
Côn trùng cánh cứng

Mã số tem: 2613-2616

Ngày PH: 15-06-1994

Hết hàng

Ngày PH: 01-08-1994

Hết hàng

Ngày PH: 16-08-1994

Hết hàng

Ngày PH: 17-08-1994

Hết hàng
Vì tương lai con em chúng ta

Mã số tem: 2631-2632

Ngày PH: 20-09-1994

Hết hàng
Cầu thô sơ

Mã số tem: 2633-2635

Ngày PH: 20-09-1994

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1994

Hết hàng
Xe điện

Mã số tem: 2638-2640

Ngày PH: 10-10-1994

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)