Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1995

Tết Ất Hợi

Mã số tem: 2648-2649

Ngày PH: 02-01-1995

Hết hàng
Tem phổ thông (Chim)

Mã số tem: 2650-2654

Ngày PH: 20-01-1995

Hết hàng
Áo dài phụ nữ Việt Nam

Mã số tem: 2655-2657

Ngày PH: 01-02-1995

Hết hàng
Chim Cú mèo

Mã số tem: 2659-2663

Ngày PH: 01-03-1995

Hết hàng
Cá vùng biển san hô

Mã số tem: 2664-2669

Ngày PH: 20-03-1995

Hết hàng

Ngày PH: 05-04-1995

Hết hàng

Ngày PH: 22-04-1996

Hết hàng
Heo vòi (WWF)

Mã số tem: 2675-2682

Ngày PH: 25-04-1995

Hết hàng

Ngày PH: 02-05-1995

Hết hàng

Ngày PH: 05-05-1995

Hết hàng
Nhẩy dù

Mã số tem: 2691-2694

Ngày PH: 24-05-1995

Hết hàng

Ngày PH: 30-06-1995

Hết hàng
Sự tích Trầu Cau

Mã số tem: 2701-2704

Ngày PH: 20-07-1995

Hết hàng

Ngày PH: 26-07-1995

Hết hàng

Ngày PH: 05-08-1995

Hết hàng

Ngày PH: 14-08-1995

Hết hàng

Ngày PH: 15-08-1995

Hết hàng

Ngày PH: 30-08-1995

Hết hàng

Ngày PH: 01-09-1995

Hết hàng

Ngày PH: 06-091995

Hết hàng

Ngày PH: 10-10-1995

Hết hàng
Hội họa Việt Nam

Mã số tem: 2728-2731

Ngày PH: 15-11-1995

Hết hàng
Nhật thực toàn phần

Mã số tem: 2732

Ngày PH: 23-12-1995

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)