Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1996

Tết Bính Tý

Mã số tem: 2733-2734

Ngày PH: 02-01-1996

Hết hàng
Tem phổ thông (Hoa)

Mã số tem: 2735-2739

Ngày PH: 10-01-1996

Hết hàng

Ngày PH: 03-02-1996

Hết hàng
Tượng Bát bộ Kim cương

Mã số tem: 2742-2749

Ngày PH: 10-02-1996

Hết hàng
Động vật tiền sử

Mã số tem: 2750-2754

Ngày PH: 06-03-1996

Hết hàng
Chim bói cá

Mã số tem: 2755-2759

Ngày PH: 11-03-1996

Hết hàng
Phong cảnh Châu á (bộ 2)

Mã số tem: 2760-2764

Ngày PH: 10-04-1996

Hết hàng
Nhạc cụ dân tộc

Mã số tem: 2765-2768

Ngày PH: 24-04-1996

Hết hàng

Ngày PH: 15-05-1996

Hết hàng
Côn trùng có ích

Mã số tem: 2773-2777

Ngày PH: 20-05-1996

Hết hàng
Máy bay vận tải

Mã số tem: 2779-2783

Ngày PH: 01-06-1996

Hết hàng

Ngày PH: 01-06-1996

Hết hàng
Thế vận hội At-lan-ta ‘96

Mã số tem: 2786-2788

Ngày PH: 08-07-1996

Hết hàng

Ngày PH: 15-08-1996

Hết hàng
Nấm

Mã số tem: 2790-2795

Ngày PH: 26-08-1996

Hết hàng

Ngày PH: 05-09-1996

Hết hàng
Hội hoạ Việt Nam

Mã số tem: 2798-2799

Ngày PH: 10-09-1996

Hết hàng
Bảo vệ môi trường

Mã số tem: 2800-2803

Ngày PH: 10-10-1996

Hết hàng

Ngày PH: 02-11-1996

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)