Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1997

Tem phổ thông (Quả)

Mã số tem: 2806-2810

Ngày PH: 02-01-1997

Hết hàng
Tết Đinh Sửu

Mã số tem: 2811-2812

Ngày PH: 08-01-1997

Hết hàng
Cá vàng

Mã số tem: 2814-2818

Ngày PH: 05-02-1997

Hết hàng

Ngày PH: 05-03-1997

Hết hàng

Ngày PH: 20-03-1997

Hết hàng
Hoa loa kèn

Mã số tem: 2827-2830

Ngày PH: 15-04-1997

Hết hàng

Ngày PH: 21-04-1997

Hết hàng

Ngày PH: 27-04-1997

Hết hàng
Thú vườn quốc gia Cát Bà

Mã số tem: 2834-2837

Ngày PH: 02-05-1997

Hết hàng
Cầu treo hiện đại

Mã số tem: 2838-2840

Ngày PH: 12-05-1997

Hết hàng

Ngày PH: 19-05-1997

Hết hàng
Vì trẻ em Việt Nam

Mã số tem: 2842-2843

Ngày PH: 01-06-1997

Hết hàng
Phong cảnh Châu á (bộ 3)

Mã số tem: 2844-2848

Ngày PH: 20-06-1997

Hết hàng

Ngày PH: 08-07-1997

Hết hàng

Ngày PH: 11-07-1997

Hết hàng

Ngày PH: 25-07-1997

Hết hàng
Hoa dâm bụt

Mã số tem: 2855-2858

Ngày PH: 01-08-1997

Hết hàng

Ngày PH: 08-08-1997

Hết hàng

Ngày PH: 26-08-1997

Hết hàng
Cá ngựa

Mã số tem: 2861-2866

Ngày PH: 04-09-1997

Hết hàng
Gà rừng Châu á

Mã số tem: 2869-2873

Ngày PH: 15-10-1997

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)