Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1998

Tem phổ thông

Mã số tem: 2874-2878

Ngày PH: 01-01-1998

Hết hàng
Tết Mậu Dần

Mã số tem: 2879-2880

Ngày PH: 05-01-1998

Hết hàng

Ngày PH: 30-01-1998

Hết hàng
Phong cảnh miền Trung

Mã số tem: 2882- 2884

Ngày PH: 02-02-1998

Hết hàng

Ngày PH: 03-02-1998

Hết hàng
Cây cảnh Việt Nam

Mã số tem: 2886- 2891

Ngày PH: 02-03-1998

Hết hàng
Quan Âm Thị Kính

Mã số tem: 2892-2897

Ngày PH: 02-04-1998

Hết hàng

Ngày PH: 30-04-1998

Hết hàng
Chim dữ Châu á

Mã số tem: 2904-2903

Ngày PH: 04-05-1998

Hết hàng
Lan Hài

Mã số tem: 2906-2907

Ngày PH: 18-05-1998

Hết hàng
Vì trẻ em Việt Nam

Mã số tem: 2908-2909

Ngày PH: 01-06-1998

Hết hàng

Ngày PH: 10-06-1998

Hết hàng

Ngày PH: 15-06-1998

Hết hàng

Ngày PH: 13-07-1998

Hết hàng

Ngày PH: 01-08-1998

Hết hàng

Ngày PH: 15-08-1998

Hết hàng

Ngày PH: 20-08-1998

Hết hàng
Bướm đêm

Mã số tem: 2922-2925

Ngày PH: 22-08-1998

Hết hàng

Ngày PH: 16-09-1998

Hết hàng

Ngày PH: 06-10-1998

Hết hàng
Sự tích Hồ Gươm

Mã số tem: 2932-2933

Ngày PH: 10-10-1998

Hết hàng

Ngày PH: 12-10-1998

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-1998

Hết hàng

Ngày PH: 20-11-1998

Hết hàng

Ngày PH: 10-12-1998

Hết hàng

Ngày PH: 30-12-1998

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)