Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 1999

Tranh bốn mùa

Mã số tem: 2941-2944

Ngày PH: 04-01-1999

Hết hàng
Tết Kỷ Mão

Mã số tem: 2945-2946

Ngày PH: 06-01-1999

Hết hàng
Diều

Mã số tem: 2947-2949

Ngày PH: 16-02-1999

Hết hàng

Ngày PH: 10-03-1999

Hết hàng
Hoa cây thuốc

Mã số tem: 2954-2958

Ngày PH: 15-03-1999

Hết hàng

Ngày PH: 08-04-1999

Hết hàng
Mặt nạ tuồng

Mã số tem: 2960- 2965

Ngày PH: 16-04-1999

Hết hàng
Bạch tuộc

Mã số tem: 2966-2969

Ngày PH: 20-04-1999

Hết hàng
Phong cảnh miền Nam

Mã số tem: 2970-2972

Ngày PH: 30-04-1999

Hết hàng

Ngày PH: 10-05-1999

Hết hàng

Ngày PH: 18-05-1999

Hết hàng
Vì trẻ em

Mã số tem: 2978-2979

Ngày PH: 01-06-1999

Hết hàng
Kiến trúc Việt Nam

Mã số tem: 2980-2982

Ngày PH: 10-06-1999

Hết hàng
Phong cảnh Phú Yên

Mã số tem: 2983

Ngày PH: 01-07-1999

Hết hàng

Ngày PH: 01-07-1999

Hết hàng

Ngày PH: 06-08-1999

Hết hàng
Phong cảnh Trung Quốc

Mã số tem: 2990-2993

Ngày PH: 16-08-1999

Hết hàng
Đua thuyền

Mã số tem: 2994-2996

Ngày PH: 10-9-1999

Hết hàng
Lễ hội chọi trâu

Mã số tem: 2997-2998

Ngày PH: 15-9-1999

Hết hàng
Áo dài phụ nữ Việt Nam

Mã số tem: 2999-3001

Ngày PH: 10-10-1999

Hết hàng
Kỷ niệm Ngô Quyền

Mã số tem: 3002

Ngày PH: 21-10-1999

Hết hàng

Ngày PH: 02-11-1999

Hết hàng

Ngày PH: 24-11-1999

Hết hàng
Xoá đói giảm nghèo

Mã số tem: 3005-3006

Ngày PH: 03-12-1999

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)