Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 2000

Việt Nam với Thế kỷ XX

Mã số tem: 3007-3011, Bloc 126

Ngày PH: 01-01-2000

Hết hàng
Tết Canh Thìn

Mã số tem: 3013-3014

Ngày PH: 03-01-2000

Hết hàng

Ngày PH: 18-01-2000

Hết hàng
Chọi gà

Mã số tem: 3024-3027

Ngày PH: 08-02-2000

Hết hàng
Kiệu rước

Mã số tem: 3028-3030, 824B-Bloc 127

Ngày PH: 10-03-2000

Hết hàng

Ngày PH: 04-04-2000

Hết hàng
Xe cứu hỏa

Mã số tem: 3037-3040

Ngày PH: 15-05-2000

Hết hàng
Sao La (WWF)

Mã số tem: 3041-3044, 827B-Bloc 128

Ngày PH: 18-05-2000

Hết hàng
Rối nước Việt Nam

Mã số tem: 3046-3051

Ngày PH: 28-06-2000

Hết hàng

Ngày PH: 20-07-2000

Hết hàng
Cá rạn san hô biển Việt Nam

Mã số tem: 3054-3059, 832B-Bloc 129

Ngày PH: 07-08-2000

Hết hàng
Vì trẻ em Việt Nam

Mã số tem: 3064-3065

Ngày PH: 08-9-2000

Hết hàng
Thế vận hội Sydney 2000

Mã số tem: 3066-3068

Ngày PH: 15-09-2000

Hết hàng
Chim cảnh

Mã số tem: 3070-3075, Bloc 130

Ngày PH: 28-9-2000

Hết hàng
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến

Mã số tem: 3077-3079, Bloc 131

Ngày PH: 07-10-2000

Hết hàng
Dơi

Mã số tem: 3081-3085

Ngày PH: 16-10-2000

Hết hàng

Ngày PH: 10-11-2000

Hết hàng
Hoa Mua

Mã số tem: 3089-3090

Ngày PH: 15-11-2000

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)